GENEL BİLGİ TEKNOKENT GENEL BAKIŞ

TGB:                                            Erzurum Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Üniversite:                                   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kuruluş Başvuru Tarihi:              24.06.2016

Toplam Alan:                               117.500

Toplam Kapalı Alan:                    12145

Doluluk Oran:                              %99,7

Aktif Durumdaki Firma:              56

Sayısı:


Ön Kuluçka Firma Sayısı:            1

Yabancı Ortaklı Firma Sayısı:      1

Akademisyenlerce Kurulan          20

Firma Sayısı:


Akademisyen Ortaklı Firma       3

Sayısı:


Toplam Proje Sayısı:                 270

Devam Eden:                            72

Tamamlanan:                            162

Tamamlanamayan:                    36


Aktif Personel Sayısı:               136

Arge:                                         46

Yazılım:                                     86

Destek:                                         4


Fikri Mülkiyet Hakkı:

Patent Başvuru:                         2


Toplam İç Satış Tutarı:             96.713.528,34 TL

Toplam İhracat Tutarı:              $224.114,39

Toplam Arge Desteği:              2.414.275,79 TL

Toplam Vergi Muafiyeti:          9.361.772,72 TL

Toplam Arge Giderleri:            27.457.756,15 TL