GENEL BİLGİ TEKNOKENT GENEL BAKIŞ

TGB:                                          Erzurum Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Üniversite:                                 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kuruluş Başvuru Tarihi:            22.08.2005

Toplam Alan:                             117.500,00

Toplam Kapalı Alan:                 12145

Doluluk Oran:                            %99,7


Aktif Durumdaki Firma               

Sayısı:                                        56


Akademisyen Ortaklı Firma        

Sayısı:                                        3


Toplam Proje Sayısı:                  268

Devam Eden:                              72

Tamamlanan:                              161

Tamamlanamayan:                      35


Aktif Personel Sayısı:                130

Arge:                                          46

Yazılım:                                      84

Destek:                                       4


Fikri Mülkiyet Hakkı:

Patent Başvuru:                         2


Toplam İç Satış Tutarı:              35.447.615,16 TL

Toplam İhracat Tutarı:               $224.114,39

Toplam Arge Desteği:                2.414.275,79 TL

Toplam Vergi Muafiyeti:            9.361.772,72 TL

Toplam Arge Giderleri:              27.457.756,15 TL

Toplam İthalat Gideri:                $223.023,39