GENEL BİLGİ TEKNOKENT GENEL BAKIŞ

TGB:                                            ERZURUM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Üniversite:                                   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kuruluş Tarihi:                            22.08.2005

Toplam Alan:                               117.500

Toplam Kapalı Alan:                   12145

Doluluk Oran:                              %99,2

Aktif Durumdaki Firma:              59

Sayısı:


Destek Firma Sayısı:                      5


Ön Kuluçka Firma Sayısı:              1

Kuluçka Firma Sayısı :                   8

Yabancı Ortaklı Firma Sayısı:        1

Akademisyenlerce Kurulan          23

Firma Sayısı:


Toplam Proje Sayısı:                    286

Devam Eden:                                  71

Tamamlanan:                                173

Tamamlanamayan:                         42


Aktif Personel Sayısı:                   132

Arge:                                               49

Yazılım:                                          78

Destek:                                              5


Fikri Mülkiyet Hakkı:

Patent Başvuru:                             4


Marka Tescil:                                3


Toplam İç Satış Tutarı:                  96.713.528,34 TL

Toplam İhracat Tutarı:                   $223.023,39

Toplam Arge Desteği:                   2.414.275,79 TL

Toplam Vergi Muafiyeti:               9.361.772,72 TL

Toplam Arge Giderleri:                 27.457.756,15 TL