İZLEBİL Elektronik Makine Yol İnş. Paza. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vizyon


Cam Küreciği, Asfalt Boyası, Işıklı ve Işıksız Trafik Levhaları İmalatı

Misyon


İşletmemiz Tekirdağ Muratlı Organize Sanayi Bölgesinde ağırlıklı olarak asfalt boyasında kullanılan ve gece görüşü sağlayan cam küreciği ürününün üretimi ile imalata başlamış ve hali hazırda cam küreciği, asfalt boyası ve trafik levhası imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olup, yurtiçi piyasanın %10’unu karşılamakla birlikte 4 ülkeye de ihracat yapmaktadır. 2018 yılında erzurum 2. organize sanayi bölgesinde tarafımıza tahsis edilen arsa da 2019 yılı sonu itibariyle cam küreciği üretiminin patentini almak, sektörümüzde dışa bağımlılığı azaltmak ve diğer sektörlere yönelik cam küreciği üretimi için ar-ge çalışmaları yapmak ve nihai olarak ta bu ürünün orta vadede tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde üretimini yapmak nihai hedefimizdir. Bünyesinde bulunan 4 mühendis, 2 teknisyen elemanla ar-ge kültürüne haiz olan işletmemiz, ihracat potansiyeli yüksek (hali hazırda 4 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz) katma değeri yüksek bu ürünü atateknokentimizin ve konu ile ilgili akademik kadronun destekleriyle ınovatif yöntemlerle ve minor risk oranıyla tamamen rasyonel ve küresel standartlara uygun bir şekilde üretmeyi hedeflemektedir. Yapacağımız ar-ge çalışması sonucunda ergitme teknolojisiyle (izabe) tüm sektörlerin ihtiyacı olan ve üretimde %100 dışa bağımlı olduğumuz küresel cam küreciği ürünü ülkemizde de üretilmeye başlanacaktır.