Teknoloji Transfer Ofisi tto,Üniversite - Sanayi İşbirliği,Ela Binici
Teknoloji Transfer Ofisi

İletişim

Vizyon

2012 yılında bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan ve Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip Ata Teknoloji Transfer Ofisi Atatürk Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile birleştirip ülke sanayimizin uluslararası rekabette rakiplerinden üstün durumda olmasını, ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek  inovasyon ve teknoloji transferinde dünyanın  önde gelen organizasyonlardan birisi olmasını sağlamak.


Misyon

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Misyonu, Değer üretmek isteyen toplumlar için Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkmak, bağımsız ve eleştirel düşünmek, Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, teknolojinin ticarileşme sürecini desteklemek, Ar-Ge projeleri oluşturmak, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri yürütmek, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak, bu konularda bilinçlenme oluşturacak bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten ve yaygınlaştıran, hizmetleri sunmak