GENEL BİLGİ TEKNOKENT GENEL BAKIŞ

TGB:                                            Erzurum Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Üniversite:                                   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kuruluş  Tarihi:                           22.08.2005

Toplam Alan:                               117.500,00

Toplam Kapalı Alan:                    12145

Doluluk Oran:                              %95

Aktif Durumdaki Firma               60

Sayısı:


Akademisyenlerce Kurulan        24

Firma Sayısı:


Akademisyenleri ortak

Olduğu firma sayısı:                  19


Toplam Proje Sayısı:                 250

Devam Eden:                             74

Tamamlanan:                             176


Aktif Personel Sayısı:               131

Arge:                                         52

Yazılım:                                     73

Destek:                                       6


Fikri Mülkiyet Hakkı:

Patent Başvuru:                          2


Toplam İç Satış Tutarı:                35.531.739,15 TL

Toplam İhracat Tutarı:                 $224.114,39

Toplam Arge Desteği:                 2.414.275,79 TL

Toplam Vergi Muafiyeti:             9.361.772,72 TL

Toplam Arge Giderleri:               27.457.756,15 TL

Toplam İthalat Gideri:                 $2.370,35