Patent Destek Birimi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları,TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Patent Destek Birimi

İletişim

  • patent@atateknokent.com.tr

Vizyon

Sürekli gelişen bir organizasyon yapısı ile etik bilinç çerçevesinde Üniversitemiz potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılarak Fikri Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında yenilikçi iş fikirlerinin artırılması, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok başarı elde edilmesidir.Misyon

Üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencilerine Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, lisanslama) konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve ayrıca üniversite-sanayi işbirliğini içeren katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, yerel ürün koruma ve küresel ölçekte rekabet edebilmektir.