Katılım Koşulları

ATA Teknokentte 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer yasalar kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmalar/girişimciler ATA Teknokent A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçerler. Başvurular resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamlanabilir. 

 

Bölgeye kabul edilecek firmalarda aşağıdaki koşullar aranır 

 • ATA Teknokent’te yer alacak firmaların ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek amaçlarına yönelik etkin Ar-Ge, Yazılım veya Tasarım çalışmaları yürütmeleri gerekir.
 • ATA Teknokent`te faaliyet göstermek isteyen firmaların/girişimcilerin başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde olmaları beklenir.
 • ATA Teknokent`te faaliyet gösterecek firmalardan bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaları beklenir.
 • Yenilikçilik (inovasyon) ATA Teknokent`te faaliyet göstermek isteyen firmaların projelerinde aranılan özelliktir.
 • ATA Teknokent`te faaliyet gösterecek firmalardan başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı sağlamaları beklenir.
 • Firmalar Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili prototip üretimi ile Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerini ATA Teknokent içinde gerçekleştirebilirler. ATA Teknokentte başlatılıp, sonuçlandırılan projelerin Teknolojik ürün yatırımları ATA Teknokent A.Ş. yönetiminin izni ve Bakanlığın onayı ile bölgede gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlar 4691 sayılı kanunda belirtilen muafiyetler kapsamında değerlendirilmez.
 • ATA Teknokent bünyesinde yer alacak firmaların faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan projeler ATA Teknokent’e kabul edilmez.

 

Bölgeye başvuru süreci

 • Başvurular ATA TEKNOKENT web sitesinde yer alan başvuru sekmesindeki, ön başvuru alt sekmesine tıklanarak yapılır.
 • Başvuru değerlendirme ücreti Ar-Ge ofisi başvuruları için 4200,00 TL (KDV dahil), Kuluçka ofisi başvuruları için 3000,00 TL (KDV dahil)  aşağıda belirtilen hesaba yatırılır
 • Proje kapsamında talep edilen ek revizyon hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.
HİZMET TÜRÜ ÜCRET
Personel PDKS Kartı 200,00 TL+KDV
Proje Başvuru Ücreti (Ar-Ge Ofisleri) 3.500,00 TL +KDV
Proje Başvuru Ücreti (Kuluçka Ofisleri) 2.500,00 TL+KDV
Proje Ekibi Revizyonu l.000,00 TL +KDV
Makine Teçhizat KDV İstisna Belgesi 1.000 ,00TL+KDV
Proje Ek Süre Talebi 1.000,00 TL+KDV
İthal Eşya Talebi 2.000,00 TL+KDV
Proje Bitirme Belgesi 2.000,00 TL+KDV

 

 • Proje başvurusu portal üzerinden tamamlandıktan sonra hakem heyetine gönderilir
 • Hakem heyetinden gelen görüşler Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır
 • Firma/Girişimci gerek görüldüğü taktirde Yönetim Kuruluna kısa bir sunum yapar
 • Yönetim Kurulu Firmanın/Girişimcinin ATA Teknokente kabulüne karar verir
 • HALKBANK 1677 ATATÜRK ÜNİ. ŞUBESİ/ERZURUM, IBAN No= TR730001200167700010100031

 

Ofis Kiralama Koşulları

 • Kira bedelleri ofis büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.
 • Ar-Ge ofisleri için kira bedeli m2 başına 69,24₺ + KDV`dir.
 • AR-Ge Ofisleri için sabit işletme gideri m2 başına 55,76+KDV TL`dir.
 • Yeni giriş yapan firmalardan ilk 6 aylık kira bedeli peşin alınmaktadır. 1 aylık kira bedeli ise depozito olarak alınmaktadır.
 • Katılım Koşulları
 • Katılım Koşulları
 • Katılım Koşulları
 • Katılım Koşulları
 • Katılım Koşulları
 • Katılım Koşulları
 • Katılım Koşulları