Vizyon & Misyon

VİZYON

ATA Teknokent, bölgemizde, daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği için koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin sahip olduğu Ar-Ge ve bilimsel çıktıların ekonomiye dönüşümünde ve ticarileşmesinde, teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde almış olduğu sorumluluk doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

​ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı

 

“Girişimciliğin ve Yenilikçiğin Doğu’da Odak Noktası durumunda bulunan ATA TEKNOKENT, Erzurum’un teknolojik atılımı konusunda lider kuruluşu olacaktır” 

 

Erzurum’da üniversite ve sanayi tarafından yürütülmekte olan araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının üssü konumunda bulunan ATA TEKNOKENT, Erzurum’da ve içerisinde yer aldığı bölgede Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yerleşmesi açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir. ATA TEKNOKENT bünyesinde yer alan birçok Ar-Ge ve Yazılım firması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip yeni teknolojileri üretmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. ATA TEKNOKENT, bünyesinde 2012 yılında faaliyete geçen ve Üniversite ile Sanayi arasında Teknokentten sonra ikinci ve sağlam bir köprü pozisyonuna sahip ATA Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO) ile daha da güçlenmiştir.

Teknoloji üretme potansiyeli yüksek yeni firmaların oluşmasına, mevcutların gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bir vizyonla kurulmuş bulunan ATA TEKNOKENT bünyesinde yer alan firmalar değerlerine değer katmıştır. “Girişimciliğin ve Yenilikçiğin Doğu’da Odak Noktası” durumunda bulunan ATA TEKNOKENT, Erzurum’un teknolojik atılımı konusunda lider kuruluşu olacaktır.  

 

MİSYON

  • Ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak,
  • İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak,
  • Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,
  • Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırılmasına katkıda bulunmak
  • İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.