42 X Sağlık Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.

Vizyon


PathoLogic ile klinisyenin iş yükünün azaltılması yoluyla klinisyene yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Misyon


2022 yılında ATA teknokent bünyesinde kurulmuş olup sağlık teknolojileri alanında çalışmalarını yürütmekte olan 42 X Sağlık Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çıkarılmış olan ilk proje PathoLogic’tir. Patoloji departmanına başta cerrahi birimler ve radyoloji birimi olmak üzere birçok birimden preparat ve doku örnekleri gönderilmektedir.  Bu doku ve preparatlar; patoloji birimi personelleri (asistan ve uzman doktorlar) tarafından incelenmekte, örneklerin hangi hastalığa ait olduğu saptanmaktadır.  Ancak hem örnek gönderen birim sayısının çok olması hem de ilgili dokudan tek seferde birden çok örnek alınması nedeniyle patoloji personellerinin iş gücü artmakta, bu durum da patoloji örneklerinin geç incelenmesi sorununu doğurmaktadır.  Örneklerin geç incelenmesi de hastaya doğru zamanda tanı ve tedavi sağlanmasında güçlükler oluşturmaktadır. Bu durum, özellikle hızlı seyir gösteren hastalıkların erken tedavisinde önem arz eden bir problemdir.  Bu sorunları ortadan kaldırmak için geliştirdiğimiz proje olan PathoLogic, yapay zeka aracılığıyla preparatlara hızla ve yüksek doğruluk oranıyla tanı koyar.