BODAK Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Vizyon


Diyotlar ve güneş pilleri üretildikten sonra bazı ölçümlere tabi tutulmaktadır. Bu ölçümlerden en önemlilerden iki tanesi I-V(Akım/Voltaj) ve C-V(Kapasitör/Voltaj) ölçümleridir. Geliştirmek istediğimiz bu cihaz bulk yarı-iletken altlık (substrate) üzerine fabrikasyonu oluşturulan fotodiyotlar, güneş pilleri ve diğer diyotlar üzerinde yapılan akademik çalışmalar için kullanılan laboratuvarlarda ölçüm amacıyla kullanılmaktadır. Bu ölçüm sonuçları stabil, hassas ve doğru olmalıdır. 

Günümüzde laboratuvarlarda bulunan bu ölçüm cihazları olması gereken stabiliteden gittikçe uzaklaşmaktadır. Çünkü bu cihazlar şimdiki teknolojiye göre eski ve ölçümler manuel olarak alındığı için olması gerekenden daha verimsiz sonuçlar elde edilmektedir. Buda akademik çalışmaların doğruluğunu azaltmaktadır. Şirketimiz bünyesinde üretmekte olduğumuz bu cihazın fizik ve mühendislik alanında ki katkısı güneş pilleri ve fotodiyotların daha hassas, verimli ölçülüp akademik ve üretim alanında ülkemizi daha ileriye taşımasını sağlamaktır. Hassasiyeti yüksek, akademik çalışmalar için alınan ölçüm sürelerini kısaltarak, teknolojik olarak daha donanımlı ve insan faktörünü azaltıp diyotların üzerinde olası hasarları ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.

Misyon


Diyotlar ve güneş pilleri üretildikten sonra bazı ölçümlere tabi tutulmaktadır. Bu ölçümlerden en önemlilerden iki tanesi I-V(Akım/Voltaj) ve C-V(Kapasitör/Voltaj) ölçümleridir. Geliştirmek istediğimiz bu cihaz bulk yarı-iletken altlık (substrate) üzerine fabrikasyonu oluşturulan fotodiyotlar, güneş pilleri ve diğer diyotlar üzerinde yapılan akademik çalışmalar için kullanılan laboratuvarlarda ölçüm amacıyla kullanılmaktadır. Bu ölçüm sonuçları stabil, hassas ve doğru olmalıdır. 

Günümüzde laboratuvarlarda bulunan bu ölçüm cihazları olması gereken stabiliteden gittikçe uzaklaşmaktadır. Çünkü bu cihazlar şimdiki teknolojiye göre eski ve ölçümler manuel olarak alındığı için olması gerekenden daha verimsiz sonuçlar elde edilmektedir. Buda akademik çalışmaların doğruluğunu azaltmaktadır. Şirketimiz bünyesinde üretmekte olduğumuz bu cihazın fizik ve mühendislik alanında ki katkısı güneş pilleri ve fotodiyotların daha hassas, verimli ölçülüp akademik ve üretim alanında ülkemizi daha ileriye taşımasını sağlamaktır. Hassasiyeti yüksek, akademik çalışmalar için alınan ölçüm sürelerini kısaltarak, teknolojik olarak daha donanımlı ve insan faktörünü azaltıp diyotların üzerinde olası hasarları ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.