ERTATA Tarım Hayvancılık

Vizyon


Firmamızın temel hizmet alanı tarım ve hayvancılık alanında bilimsel araştırma projeleri yürüterek, bu projelerden elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmaktadır. Temel ürünümüz paketlenmiş silaj.

Misyon


Firmamız 14.08.2012 tarihinde kurulmuştur. ATA Teknokent’te tarım ve hayvancılık alanında yaptığımız Ar-Ge projelerinden elde edilen sonuçlar Erzurum-Pasinlerde bulunan ERTETA Silaj Paketleme Tesisinde uygulamaya aktarılmaktadır. Çalışmalarımız özellikle paketlenmiş silaj üretimi konusunda yoğunlaşmaktadır. Mevcut durumda silaj paketleme tesisinde Ar-Ge projeleri sonucunda geliştirilen üç farklı ambalajda (50, 100 ve 500 kg’lık paketlerde) paketlenmiş mısır silajı, yaş şekerpancarı posası silajı, rasyon silajı üretimi yapılmaktadır.