Şen Sağlık Teknolojileri, Veri Analizi ve Danışmanlık

Vizyon


Sağlık alanında her türlü tez, proje, bireysel çalışmaların veri analizi, çözümlenmesi ve raporlanması, örneklem büyüklüğü hesabı, SPSS ile veri analizi eğitimi yapılmaktadır.

Misyon


Sağlık alanında her türlü tez, proje, bireysel çalışmaların veri analizi, çözümlenmesi ve raporlanması, örneklem büyüklüğü hesabı, SPSS ile veri analizi eğitimi yapılmaktadır.